Բնութագիր

Աշխատանքի նկարագիրը՝
Ընկերության տարածքում անվտանգության պահպանում, խախտումների կանխում:

Աշխատանքային գրաֆիկ՝
24 ժամյա աշխատանք, 2 հանգստյան օր

Պարտականություններ՝

Անվտանգության աշխատակից

• Անցակետերում աշխատակիցների անցուդարձի վերահսկում,
• Օտար անձնանց կողմից Ընկերության տարածք ապօրինի մուտք գործելու կանխում,
• Անցակետում, Ընկերության տարածքում կարգապահական նորմերի հետևում և պահպանում,
• Գրանցամատյանների ճշգրիտ լրացում,
• Տեսախցիկների միջոցով տարածքում կատարվող գործողությունների հետևում